1001220

SMG 1PP Ręczne pompy oleju

New product

Pompy smarowe typu SMG są tłoczkowymi pompami z ręcznym napędem dźwigniowym. Są one stosowane jako źródła ciśnienia środka smarnego w jednoprzewodowych systemach centralnego smarowania. Układy smarowania zasilane z pomp SMG oraz SMO mogą być wyposażone są w jednoprzewodowe dozowniki SKIE, SKIB oraz SKIC przy zastosowaniu kostek rozdzielczych SRK lub w dozowniki SMIE i SMIB, montowane bezpośrednio na węzłach tarcia. Pompy SMG przeznaczone do smaru półpłynnego o konsystencji 000 lub 00 wg NLGI. Pompy smarowe SMO i SMG są dostarczane z plastikowym zbiornikiem środka smarnego o pojemności 1 dm³. Dawka nominalna środka smarnego wynosi 13 cm³/skok dźwigni. Osiągane ciśnienie robocze w układzie to 30 bar. DANE TECHNICZNE
Liczba wylotów .............................1
Ciśnienie robocze.................. 30 bar
Ciśnienie odprężania............... 1 bar
Wydajność nominalna .13 cm3/ruch
Maksymalna liczba cykli .........5/min
Przyłącze wylotowe ..........M12x1 (f)
Pojemność zbiornik.................. 1 dm
Środek smarny
SMO... olej 50 do 1000 mm2/s (cSt).
SMG smar płynny 000. lub 00.NLGI
Temperatura pracy.............0+60 °C
Temp. środka smarnego.....0+80 °C
Waga (zależnie od konfig.)ok. 1,3 kg
Wymiary podano na rysunku
Poniżej akcesoria do budowy układów smarowania z użyciem pompy SMG

Dozowniki pojemnościowe

DOZOWNIK JEDNOPRZEWODOWY SKIB, SMIB

FLO filtr oleju

Filtr Smaru FLT

Złącza układów smarowania

AKCESORIA - system progresywny

sasasa