ACF pompa smaru

New product

Pompa smarowa ACF jest wielowylotową pompą tłoczkową z napędem elektrycznym. Jest ona stosowana jako źródło ciśnienia środka smarnego w progresywnych układach centralnego smarowania. Pompa może tłoczyć oleje o lepkości powyżej 50 mm²/s (cST) oraz smary plastyczne o konsystencji do 2. klasy wg NLGI (3. klasy NLGI na zapytanie) Pompa ta w sposób ciągły lub okresowy zasila środkiem smarnym węzły tarcia maszyn i urządzeń. W przypadku układu wielo przewodowego zależnie od liczby zastosowanych sekcji roboczych, pompa może bezpośrednio zasilać środkiem smarnym od 1 do 3 punktów smarowania. Zastosowanie rozdzielaczy progresywnych zasilanych z poszczególnych wylotów pompy pozwala zwiększyć liczbę punktów smarowania do kilkudziesięciu. Pompy te dostępne z przezroczystym zbiornikiem środka smarnego o pojemności 2 lub 5 litrów. Dawka środka smarującego wynosi 1,5 cm³/min/wylot. Pompa jest zasilana napięciem 24 VDC ze stopniem ochrony IP65. Pompa dostarczana jest bez wbudowanego sterownika i wymaga sterowania zewnętrznego. DANE TECHNICZNE
Liczba wylotów..........1, 2 lub 3
Ciśnienie maksymalne. 280 bar
Ciśnienie robocze.........250 bar
Zakres regulacji ciśnienia..30 do 250 bar
Wydajność sekcji...........3,8 cm3/min
Zakres regulacji ...............0 do 100% Wydajności..............0 do 3,8 cm3/min
Przyłącze wylotowe .. G 1/4 (f)
Pojemność zbiornika .....2 lub 5 dm3
Środek smarnyolej powyżej 50mm2/s(cSt)
lub smar plastyczny do 2. klasy wg NLGI
Temperatura pracy........- 25 do + 80 °C
Zasilanie elektryczne........24 VDC, 1 A
Silnik elektryczny....24 VDC, 1 A, 24 W
Waga (zależnie od konfig.).. ok. 6,6 kg
Wymiary zależnie od wariantu podano na rysunku


Poniżej akcesoria do budowy progresywnych układów smarowania z użyciem pompy ACF

PRA rozdzielcze progresywne

Rozdzielacz Progresywny PRA, PRB

FLT filtr smaru

Filtr Smaru FLT

Złącza układów smarowania

AKCESORIA - system progresywny

sasasa