PRA,PRB rozdzielacze progresywne

New product

 


W rozdzielaczach progresywnych środek smarny jest stopniowo rozdzielany w kolejnych rzędach do poszczególnych punktów smarnych. Kolejne sekcje rozdzielacza tłoczkowego wykonują cykl pracy po zakończeniu cyklu przez poprzedzającą go sekcję. Wykonanie cyklu w sekcji oznacza, że wszystkie wcześniejsze zakończyły swój. Cała ilość środka smarnego dostarczona do rozdzielacza jest dzielona na równe części dla wszystkich wyjść rozdzielacza. Zaślepienie któregokolwiek z wyjść powoduje, że porcja środka smarnego sumuje się z tą dostarczaną następnemu wyjściu.Rozdzielacze dostępne są w dwóch odmianach PRA i PRB a dla każdej z odmian dostępne są sekcje o różnej wydajności (tabela poniżej). W jednym rozdzielaczu mogą znajdować się sekcje o różnej wydajności z jednej odmiany.

PRA,PRB wydajności sekcji

Odmiana Oznaczenie Wydajność sekcji
    PRA A 1 0,08cm3
A 1,5 0,12cm3
A 2 0,16cm3
A 2,5 0,20cm3
A 3 0,24cm3
A 4 0,30cm3
PRB B 1 0,30cm3
B 1,5 0,45cm3
B 2 0,60cm3
B 3 0,90cm3

Liczba wylotów ..... nominalna (maksymalna) / minimalna
PR_ 03..................................................................6 / 1
PR_ 04..................................................................8 / 1
PR_ 10................................................................20 / 4
Nominalna dawka zależnie od wielkości i typu sekcji
Maksymalny przepływ
PRA ...................................................0,5 dm3/min
PRB ...............................................................2,0 dm3/min
Ciśnienie maksymalne......................................... 160 bar
Ciśnienie robocze................................................ 100 bar

Środek smarny  ...............olej powyŜej 50 mm2/s (cSt)
lub....................... smar plastyczny do 2. klasy wg NLGI
Temperatura pracy ..............................- 25 do + 80 °C
Port wlotowy ..............................................M14x1,5 (f)
Porty wylotowe .............................................M10x1 (f)
Materiał korpusu...................................... stal węglowa  
....................powierzchnia zabezpieczona przed korozją
Waga..................... zależnie od modelu od 1,5 do 9,0 kg
Elektroniczna sygnalizacja ruchu tłoczka (opcja)
wyłącznik krańcowy ..250 VDC; 0,1 A lub 250 VAC; 2 A
indukcyjny czujnik zbliŜeniowy..................24 VDC; 2 A
Wymiary ....... zależnie od modelu - podano na rysunku
sasasa