VEG pompa smaru

New product

Pompa VEG jest wielowylotową pompą tłoczkową z napędem elektrycznym. Może tłoczyć oleje o lepkości powyżej 50 mm²/s (cST) oraz smary plastyczne do 2.klasy wg NLGI (3. klasy NLGI na zapytanie). Może bezpośrednio zasilać  od 1 do 20 punktów smarowania. Ddostępne ze zbiornikiem o pojemności 6, 12, 30 oraz 60 litrów. Dawka nominalna środka smarującego wynosi 3 cm³/min/wylot, z możliwością regulacji od 40% do 100% dawki nominalnej. Standardowo zasilana jest napięciem 230/400 V i 500 V.Na zamówienie możliwe są wykonania specjalne pompy obejmujące pojemność zbiornika, wydajność, napięcie zasilające, specjalne warunki pracy.

Dane techniczne

Liczba wylotów  -  1 do 20

Ciśnienie maksymalne  -  250 bar

Ciśnienie robocze  -  180bar

Wydajność naminalna sekcji roboczej  -  3cm3/min

Zakres regulacji wydajności nominalna  -  1,2 do 3 cm3/min

Zakres regulacji  -  od 40 do 100% wydajności nominalnej

Pojemność zbiornika  -  6 ; 8 ; 12 ; 30 ; 63 dm3

Środek smarny:

  -  olej powyżej 50 mm2/s (cSt) ;

  - smar plastyczy do 2 klasy wg NLGI

Silnik elektryczny  -  230/400 V  i 500 V

sasasa